Działalność Fundacji charakteryzuje dwutorowość: z jednej strony organizujemy jednorazowe wydarzenia, z drugiej ofiarujemy niepełnosprawnym dzieciom stałą, systematyczną pomoc. Wychodzimy dzięki temu naprzeciw potrzebom naszych podopiecznych. Wspomagamy ich rehabilitację, która, choć nieraz bardzo trudna i bolesna, jest niezbędna dla osiągnięcia celu, jakim jest samodzielność w dorosłym życiu. Jednocześnie przywracamy dzieciom uśmiech organizując wycieczki i okolicznościowe imprezy.

 


Fundacja Radosne Dzieciństwo