Każda osoba, która posiada takie możliwości i odpowiednie kwalifikacje może pomóc Fundacji służąc jej nieodpłatnie swoim doświadczeniem i wiedzą. Chętnie widzielibyśmy wśród swoich przyjaciół kompetentne osoby, które pomagałyby dzieciom w ich niełatwym losie swoja pracą bezpośrednio na ich rzecz lub pośrednio na rzecz Fundacji, a w efekcie dla dzieci. Każdą ofertę pomocy chętnie przymniemy i na pewno skorzystamy.
Będziemy również wdzięczni za każdą pomoc rzeczową, np. odzież, zabawki, pomoce naukowe, które niezwłocznie przekażemy potrzebującym dzieciom.
 


Fundacja Radosne Dzieciństwo