Fundacja „Radosne Dzieciństwo” powstała w kilka miesięcy po śmierci Grażyny Piechockiej-Kranc w celu kontynuowania dzieła naszej Patronki, to jest niesienia pomocy dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie dla wyrównywania ich szans życiowych, czynienia ich dzieciństwa radosnym, a także - w miarę sił i środków - wspomaganie dzieci chorych na nowotwór .

Działalność Fundacji jest skierowana do wszystkich, którym nie jest im obojętny los chorych dzieci i którzy przez ofiarowanie pomocy finansowej lub rzeczowej pomogą im, już na starcie doświadczonym bezmiarem nieszczęścia ciężkich chorób, odnaleźć prawdziwe znaczenie słów "radość dzieciństwa".

Rada Fundacji, składająca się z osób zawodowo i merytorycznie przygotowanych do pomocy dzieciom niepełnosprawnym (pedagodzy i wychowawcy dzieci niepełnosprawnych), czuwa nad tym, aby pozyskiwane środki finansowe i rzeczowe trafiały bezpośrednio do najbardziej potrzebujących dzieci.

Fundacją kieruje Zarząd, który z uwagi na swe życiowe doświadczenie jest wyczulony na potrzeby osób chorych, a zarazem ze względu na swe wykształcenie i uczciwość, daje gwarancje właściwej realizacji celów Fundacji.

Podstawą działalności Fundacji są przymioty charakteryzujące naszą Patronkę - uczciwość i profesjonalizm. Działalność Fundacji oparta jest o szeroko rozumiany wolontariat. Fundacja może prowadzić również działalność gospodarczą na cele statutowe, pozwalającą pozyskiwać środki finansowe, które przeznaczone zostają natychmiast dla naszych podopiecznych.

Satysfakcją dziecięcych uśmiechów pragniemy podzielić się z tymi, którzy już nam pomogli oraz z tymi, którzy będą z nami w przyszłości. Za każda nawet najmniejszą pomoc jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Tym, których pomoc jest szczególnie doniosła, Rada Fundacji nadaje godło "Radosne Dzieciństwo" oraz honorowy tytuł "Przyjaciela Fundacji".

Uczyńmy naszym dzieciom radosne dzieciństwo!

 


Fundacja Radosne Dzieciństwo