Fundację nożna wspomóc w jej działalności, przekazując wpłatę na rachunek bankowy Fundacji jako organizacji pożytku publicznego. Pieniądze przeznaczymy na działałność naszej Fundacji. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, a oznacza to, że zamiast przekazywać 1% podatku do urzędu skarbowego, można przeznaczyć je na pomoc dzieciom niepełnosprawnym. Oznacza to również to, iż prowadzimy przejrzystą księgowość - rozliczamy się z każdej powierzonej nam złotówki. W corocznym raporcie zamieszczamy obok sprawozdania z prowadzonych działań, także rozliczenie finansowe prowadzonych przez nas projektów.

Fundacja Grażyny Piechockiej-Kranc „Radosne Dzieciństwo” zwraca się z gorącym apelem do wszystkich, którzy mogą i zechcą przekazać 1% podatku dochodowego dla organizacji pożytku publicznego, aby uczynili to właśnie na rzecz naszej Fundacji. Począwszy od zeznań za rok 2008 jest to dużo łatwiejsze niż w latach poprzednich, wystarczy wpisać w odpowiednim polu zeznania rocznego:

 

 • PIT-36
  w polu 308: KRS 0000238786
  w polu 309: wpisać obliczoną kwotę 1% podatku
  w polu 310: można wskazać cel szczegółowy,

 

 • PIT-36L
  w polu 94: KRS 0000238786
  w polu 95: wpisać obliczoną kwotę 1% podatku
  w polu 96: można wskazać cel szczegółowy, 

 

 • PIT-37
  w polu 131: KRS 0000238786
  w polu 132: wpisać obliczoną kwotę 1% podatku
  w polu 133: można wskazać cel szczegółowy
   

Na podstawie powyższych danych urząd skarbowy przekaże darowiznę na rachunek bankowy naszej Fundacji (rachunek bankowy jest w bazie danych Ministerstwa Finansów RP).

Prawo do przekazania 1% kwoty podatku mają obecnie wszyscy podatnicy, także ci rozliczający działalność gospodarczą na zasadach podatku liniowego (PIT-36L).

Podstawa prawna: art. 45 ust. 5c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Z nadzieją na wsparcie
Zarząd Fundacji „Radosne Dzieciństwo”


Fundacja Radosne Dzieciństwo