Stałą działalnością charytatywną Fundacja obejmuje szkoły i ośrodki pomocy społecznej. Naszym stałym patronatem objęliśmy dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 30 w Bydgoszczy przy ul. Jesionowej 3a, gdzie pracowała nasza Patronka. Pomoc ta polega na wspomaganiu tejże placówki, w miarę możliwości, darami rzeczowymi oraz innymi świadczeniami, które pomagają uczącym się tam dzieciom. W miarę posiadanych środków chcielibyśmy podobnym patronatem objąć także inne placówki.


Fundacja Radosne Dzieciństwo