Wszystkie zaangażowane w działalność Fundacji osoby, niezależnie od pełnionych funkcji mają na uwadze jeden cel, czyli kontynuowanie dzieła naszej Patronki: niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym umysłowo dla wyrównywania ich szans życiowych, czynienia ich dzieciństwa radosnym, a także - w miare sił i środków - wspomaganie dzieci chorych na nowotwór.

 


Fundacja Radosne Dzieciństwo