o fundacji

Fundacja „Radosne Dzieciństwo” powstała w kilka miesięcy po śmierci Grażyny Piechockiej-Kranc w celu kontynuowania dzieła naszej Patronki, to jest niesienia pomocy dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie dla wyrównywania ich szans życiowych, czynienia ich dzieciństwa radosnym, a także - w miarę sił i środków - wspomaganie dzieci chorych na nowotwór .

Działalność Fundacji jest skierowana do wszystkich, którym nie jest im obojętny los chorych dzieci

więcej

Majówka 2018 dzięki zbiórce publicznej

20.04.2018

Fundacja z dużym powodzeniem i wielką ochotą przystępuje do kolejnych zbiórek publicznych. W lutym 2018 r. organizowaliśmy przy współudziale ZS30 w Bydgoszczy zbiórkę publiczną podczas karanawałowego balu charytatwynego w Hotelu BRDA. Celem zbiórki było dofinansowanie obozu terapeutycznego dla podopiecznych w Jarosławcu. Bardzo dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w kweście!  Kolejna zbiórka publiczna odbędzie się na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy dnia 28.04.2018 r. pod hasłem KUCHARZE DZIECIOM". zapraszamy i z góry dziękujemy za uczestnictwo! 

 

 

więcej

czerwiec 2017

Jarosławiec

więcej


Fundacja Radosne Dzieciństwo