o fundacji

Fundacja „Radosne Dzieciństwo” powstała w kilka miesięcy po śmierci Grażyny Piechockiej-Kranc w celu kontynuowania dzieła naszej Patronki, to jest niesienia pomocy dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie dla wyrównywania ich szans życiowych, czynienia ich dzieciństwa radosnym, a także - w miarę sił i środków - wspomaganie dzieci chorych na nowotwór .

Działalność Fundacji jest skierowana do wszystkich, którym nie jest im obojętny los chorych dzieci

więcej

Prośba o 1% na Naszą działalność

18.01.2017

Niezmiennie od wielu lat, dzięki Państwa wsparciu, Fundacja realizuje cele statutowe pomagając dzieciom pokrzywdzonym przez los.

I tym razem - licząc na Państwa przejaw dobra i życzliwości - prosimy o przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2016 na rzecz naszej działalności.

WPISZ NUMER KRS: 0000238786 we wniosku.

 

Serdecznie dziękujemy!:)

 

 

więcej

maj 2016

Wycieczka Mikoszewo

więcej


Fundacja Radosne Dzieciństwo